Rocker Jacket

Rocker Jacket

En Rocker Jacket är en motorcykelskinnjacka som först blev populär bland arbetarklassen och blad motorcykelgrupper i England på 60-talet.

En ”rockerjacka” kan se ut på lite olika sätt och accosieras till rockstjärnor, punkare, motorcyklister och hårdrockare.

Det som kännetecknar en rockerjaka är bältet och i vissa fall även bultar/nitar.

Relaterade inlägg:

  • Inga relevanta inlägg hittades